Rànquing Final Temporada 2017/18

Rànquing final de temporada 2017/18

P.I. = Punts Inicials P.A. = Punts acumulats temporada
C.C. = Punts restats per Canvi de Categoría
T = Total P = Participacions

Llistat de Participacions als Opens de PPxTT

Per obtenir un llistat amb les puntuacions obtingudes en totes les paticipacions als Opens de PPxTT, heu de escruire a la casella on posa Search el vostre número de Dorsal.
A la columna PUJA figura si en aquell Open o data, va haver un canvi de categoría y a la columna CC els punts compensats per aquest canvi, que com ja sabeu, al canviar de categoría es queda amb un 25% dels punts obtinguts incloent-hi els del mateix Open on puja.
Podeu veure el sistema de puntuació vigent en aquest enllaç –> Sistema puntuació vigent

DORSALTorneigPUNTSPUJACC
129061r OpenRE50
121721r OpenRE48
130831r OpenRE46
130641r OpenRE44
134311r OpenRE42
P3051r OpenRE40
90971r OpenRE38
P2261r OpenRE36
65081r OpenRE34
120591r OpenRE32
64611r OpenRE30
129081r OpenRE28
128901r OpenRE26
123771r OpenRE24
119181r OpenRE22
120711r OpenRE20
103851r OpenRE18
62401r OpenRE16
130701r OpenRE20
P1741r OpenRE18
124691r OpenRE40
130721r OpenRE38
90431r OpenRE36
125001r OpenRE34
83901r OpenRE32
130821r OpenRE30
111871r OpenRE28
115101r OpenRE26
21241r OpenRE24
125791r OpenRE22
43631r OpenRE20
107041r OpenRE50
85591r OpenRE16
72841r OpenRE14
128481r OpenRE12
122501r OpenRE10
70901r OpenRE8
P1781r OpenRE6
45201r OpenRE30
45441r OpenRE28
17541r OpenRE26
90741r OpenRE24
111851r OpenRE22
59001r OpenRE20
49931r OpenRE18
125011r OpenRE16
113911r OpenRE14
61651r OpenRE12
125021r OpenRE40
75811r OpenRE8
55461r OpenRE42
101481r OpenRE40
87161r OpenRE38
65181r OpenRE36
24321r OpenRE34
74651r OpenRE32
50081r OpenRE30
112421r OpenRE28
23991r OpenRE26
91211r OpenRE2
23961r OpenRE22
60011r OpenRE20
76801r OpenRE18
34751r OpenRE16
102101r OpenRE14
69611r OpenRE12
34241r OpenRE10
122511r OpenRE8
20661r OpenRE6
62691r OpenClub CTT L'Hospitalet20
42991r OpenClub CTT L'Hospitalet18
65181r OpenClub CTT L'Hospitalet16
34241r OpenClub CTT L'Hospitalet14
102101r OpenClub CTT L'Hospitalet30
111851r OpenClub CTT L'Hospitalet28
88111r OpenClub CTT L'Hospitalet26
45441r OpenClub CTT L'Hospitalet24
91551r OpenClub CTT L'Hospitalet22
54271r OpenClub CTT L'Hospitalet20
101011r OpenClub CTT L'Hospitalet20
60271r OpenClub CTT L'Hospitalet18
72841r OpenClub CTT L'Hospitalet16
125021r OpenClub CTT L'Hospitalet14
107041r OpenClub CTT L'Hospitalet30
129061r OpenClub CTT L'Hospitalet28
124151r OpenClub CTT L'Hospitalet26
45501r OpenClub CTT L'Hospitalet24
P3061r OpenClub CTT L'Hospitalet22
125271r OpenClub CTT L'Hospitalet20
90971r OpenClub CTT L'Hospitalet18
128481r OpenClub Club Falcons30
115091r OpenClub Club Falcons28
132431r OpenClub Club Falcons26
129061r OpenClub Club Falcons24
121681r OpenClub Club Falcons22
120871r OpenClub Club Falcons20
129081r OpenClub Club Falcons18
P3111r OpenClub Club Falcons20
P3121r OpenClub Club Falcons18
113881r OpenClub Club Falcons30
115061r OpenClub Club Falcons28
115101r OpenClub Club Falcons26
125001r OpenClub Club Falcons24
125021r OpenClub Club Falcons22
70901r OpenClub Club Falcons20
47331r OpenClub Club Falcons30
87161r OpenClub Club Falcons28
73981r OpenClub Club Falcons26
34241r OpenClub Club Falcons24
101481r OpenClub Club Falcons22
112831r OpenClub Club Falcons32
60011r OpenClub Club Falcons18
56071r OpenClub Club Falcons28
71531r OpenClub Club Falcons26
117081r OpenClub Club Falcons24
75811r OpenClub Club Falcons22
69611r OpenClub Club Falcons20
64641r OpenClub CTT Badalona20
64651r OpenClub CTT Badalona18
116271r OpenClub CTT Badalona16
112831r OpenClub CTT Badalona22
117081r OpenClub CTT Badalona20
76801r OpenClub CTT Badalona18
115061r OpenClub CTT Badalona24
68201r OpenClub CTT Badalona6
108511r OpenClub CTT Badalona20
125001r OpenClub CTT Badalona18
125011r OpenClub CTT Badalona8
129721r OpenClub CTT Badalona30
107041r OpenClub CTT Badalona28
130641r OpenClub CTT Badalona26
124151r OpenClub CTT Badalona24
132831r OpenClub CTT Badalona22
124911r OpenClub CTT Badalona20
90971r OpenClub CTT Badalona18
120591r OpenClub CTT Badalona16
112841r OpenClub CTT Badalona14
P2971r OpenClub CTT Badalona20
P3131r OpenClub CTT Badalona18
P3062n OpenRE50
115092n OpenRE48
100662n OpenRE46
129062n OpenRE44
134312n OpenRE42
128482n OpenRE40
121682n OpenRE38
45502n OpenRE36
107042n OpenRE34
128632n OpenRE32
64612n OpenRE30
P2192n OpenRE28
128622n OpenRE26
129082n OpenRE24
134302n OpenRE22
123772n OpenRE20
131892n OpenRE18
131122n OpenRE16
130702n OpenRE14
120712n OpenRE12
P1352n OpenRE20
115102n OpenRE40
125002n OpenRE38
90432n OpenRE36
111872n OpenRE34
83902n OpenRE32
127062n OpenRE30
21242n OpenRE28
43632n OpenRE26
125022n OpenRE24
58842n OpenRE22
85592n OpenRE20
123992n OpenRE18
90822n OpenRE16
70902n OpenRE14
04282n OpenRE12
P3142n OpenRE10
P3102n OpenRE8
71532n OpenRE20
125012n OpenRE18
60272n OpenRE16
17542n OpenRE14
129552n OpenRE12
111852n OpenRE10
61652n OpenRE8
121672n OpenRE6
45202n OpenRE4
54272n OpenRE2
129192n OpenRE1
55462n OpenRE40
101482n OpenRE38
122512n OpenRE36
87162n OpenRE34
60152n OpenRE32
74652n OpenRE30
62692n OpenRE28
102102n OpenRE26
50082n OpenRE24
49342n OpenRE22
34752n OpenRE20
60012n OpenRE18
65182n OpenRE16
34242n OpenRE14
20662n OpenRE12
76802n OpenRE10
69612n OpenRE8
P2382n OpenRE6
107522n OpenClub Club Falcons30
115092n OpenClub Club Falcons28
132322n OpenClub Club Falcons26
130652n OpenClub Club Falcons24
129062n OpenClub Club Falcons22
123772n OpenClub Club Falcons20
132332n OpenClub Club Falcons20
129082n OpenClub Club Falcons14
125002n OpenClub Club Falcons30
125022n OpenClub Club Falcons28
122522n OpenClub Club Falcons26
72842n OpenClub Club Falcons24
70902n OpenClub Club Falcons22
79722n OpenClub Club Falcons20
128902n OpenClub Club Falcons18
116272n OpenClub Club Falcons40
112422n OpenClub Club Falcons38
73982n OpenClub Club Falcons36
23962n OpenClub Club Falcons34
120832n OpenClub Club Falcons40
23992n OpenClub Club Falcons38
105822n OpenClub Club Falcons24
54272n OpenClub Club Falcons32
101482n OpenClub Club Falcons18
87162n OpenClub Club Falcons16
115062n OpenClub Club Falcons20
75812n OpenClub Club Falcons18
115102n OpenClub Club Falcons16
100232n OpenClub Club Falcons14
111892n OpenClub Club Falcons12
60012n OpenClub Club Falcons8
111922n OpenClub Club Falcons10
91551r OpenClub Lluïsos de Gràcia22
102101r OpenClub Lluïsos de Gràcia20
88111r OpenClub Lluïsos de Gràcia18
62221r OpenClub Lluïsos de Gràcia8
111851r OpenClub Lluïsos de Gràcia12
107041r OpenClub Lluïsos de Gràcia32
124671r OpenClub Lluïsos de Gràcia30
125271r OpenClub Lluïsos de Gràcia28
85591r OpenClub Lluïsos de Gràcia18
120951r OpenClub Lluïsos de Gràcia22
135931r OpenClub Lluïsos de Gràcia20
130801r OpenClub Lluïsos de Gràcia18
123491r OpenClub Lluïsos de Gràcia16
P3151r OpenClub Lluïsos de Gràcia15
90971r OpenClub Lluïsos de Gràcia12
130701r OpenClub Lluïsos de Gràcia10
P3161r OpenClub Lluïsos de Gràcia20
77101r OpenClub CTT Cardedeu20
47331r OpenClub CTT Cardedeu20
76671r OpenClub CTT Cardedeu18
70671r OpenClub CTT Cardedeu20
122511r OpenClub CTT Cardedeu18
76701r OpenClub CTT Cardedeu22
71531r OpenClub CTT Cardedeu20
125011r OpenClub CTT Cardedeu14
126571r OpenClub CTT Cardedeu12
122501r OpenClub CTT Cardedeu16
105371r OpenClub CTT Cardedeu30
78351r OpenClub CTT Cardedeu28
P3181r OpenClub CTT Cardedeu26
126581r OpenClub CTT Cardedeu24
122961r OpenClub CTT Cardedeu22
P1751r OpenClub CTT Cardedeu20
91211r OpenClub CTT Els Amics Terrassa20
73981r OpenClub CTT Els Amics Terrassa18
84891r OpenClub CTT Els Amics Terrassa16
120831r OpenClub CTT Els Amics Terrassa14
113911r OpenClub CTT Els Amics Terrassa12
88971r OpenClub CTT Els Amics Terrassa10
132181r OpenClub CTT Els Amics Terrassa30
125001r OpenClub CTT Els Amics Terrassa28
72841r OpenClub CTT Els Amics Terrassa26
123991r OpenClub CTT Els Amics Terrassa24
120871r OpenClub CTT Els Amics Terrassa24
58841r OpenClub CTT Els Amics Terrassa18
67101r OpenClub CTT Els Amics Terrassa18
128481r OpenClub CTT Els Amics Terrassa20
P3201r OpenClub CTT Els Amics Terrassa18
130651r OpenClub CTT Els Amics Terrassa16
133421r OpenClub CTT Els Amics Terrassa14
120841r OpenClub CTT Els Amics Terrassa12
P1351r OpenClub CTT Els Amics Terrassa20
62692n OpenClub CTT Badalona20
62222n OpenClub CTT Badalona18
125012n OpenClub CTT Badalona22
129722n OpenClub CTT Badalona24
112422n OpenClub CTT Badalona12
71532n OpenClub CTT Badalona20
111572n OpenClub CTT Badalona18
88112n OpenClub CTT Badalona4
125002n OpenClub CTT Badalona14
125022n OpenClub CTT Badalona12
45502n OpenClub CTT Badalona20
130652n OpenClub CTT Badalona18
53903r OpenRE50
77803r OpenRE48
128483r OpenRE46
129083r OpenRE44
100663r OpenRE42
53893r OpenRE40
128633r OpenRE38
130703r OpenRE36
134313r OpenRE34
125273r OpenRE32
130643r OpenRE30
128623r OpenRE28
124153r OpenRE26
130803r OpenRE24
120593r OpenRE22
90973r OpenRE20
128843r OpenRE18
134303r OpenRE16
120713r OpenRE14
P1353r OpenRE24
131123r OpenRE10
54823r OpenRE8
P2053r OpenRE18
P3063r OpenRE401-54
125003r OpenRE38
90433r OpenRE361-58
61653r OpenRE34
128373r OpenRE32
115103r OpenRE30
122523r OpenRE28
125793r OpenRE26
73073r OpenRE24
72843r OpenRE22
107043r OpenRE20
129063r OpenRE18
21243r OpenRE16
125023r OpenRE14
129163r OpenRE12
43633r OpenRE10
90823r OpenRE8
130833r OpenRE6
122503r OpenRE5
123993r OpenRE4
129153r OpenRE3
115093r OpenRE2
128903r OpenRE1
131633r OpenRE30
115063r OpenRE28
49933r OpenRE26
129553r OpenRE24
111903r OpenRE22
45203r OpenRE20
112513r OpenRE18
125013r OpenRE16
111853r OpenRE14
54273r OpenRE12
65183r OpenRE32
112423r OpenRE30
105823r OpenRE28
102103r OpenRE26
87163r OpenRE24
101483r OpenRE22
34243r OpenRE20
62003r OpenRE1
60013r OpenRE16
74653r OpenRE14
112503r OpenRE12
69613r OpenRE10
17543r OpenRE8
20663r OpenRE6
61681r OpenClub TT Castelldefels20
125011r OpenClub TT Castelldefels20
71531r OpenClub TT Castelldefels181-68
111851r OpenClub TT Castelldefels16
P3261r OpenClub TT Castelldefels30
131301r OpenClub TT Castelldefels28
111871r OpenClub TT Castelldefels26
131111r OpenClub TT Castelldefels24
131291r OpenClub TT Castelldefels22
123991r OpenClub TT Castelldefels20
P2951r OpenClub TT Castelldefels20
P3251r OpenClub TT Castelldefels20
129063r OpenClub Club Falcons30
130653r OpenClub Club Falcons28
122963r OpenClub Club Falcons26
P3243r OpenClub Club Falcons24
132833r OpenClub Club Falcons22
79323r OpenClub Club Falcons20
123773r OpenClub Club Falcons18
124913r OpenClub Club Falcons16
134593r OpenClub Club Falcons20
130693r OpenClub Club Falcons18
130893r OpenClub Club Falcons6
115103r OpenClub Club Falcons20
79313r OpenClub Club Falcons18
108513r OpenClub Club Falcons16
107523r OpenClub Club Falcons14
122523r OpenClub Club Falcons12
79723r OpenClub Club Falcons10
112833r OpenClub Club Falcons30
56073r OpenClub Club Falcons28
111893r OpenClub Club Falcons26
117083r OpenClub Club Falcons24
126573r OpenClub Club Falcons22
54273r OpenClub Club Falcons20
113913r OpenClub Club Falcons18
75813r OpenClub Club Falcons16
70263r OpenClub Club Falcons20
47333r OpenClub Club Falcons30
116273r OpenClub Club Falcons28
62693r OpenClub Club Falcons26
87163r OpenClub Club Falcons24
100233r OpenClub Club Falcons22
122513r OpenClub Club Falcons20
60013r OpenClub Club Falcons18
105823r OpenClub Club Falcons16
34243r OpenClub Club Falcons14
74653r OpenClub Club Falcons12
102103r OpenClub Club Falcons10
112423r OpenClub Club Falcons8
23993r OpenClub Club Falcons6
69613r OpenClub Club Falcons4
105821r Open Dobles RE22
101481r Open Dobles RE22
91211r Open Dobles RE16
62691r Open Dobles RE16
110741r Open Dobles RE24
111571r Open Dobles RE24
111901r Open Dobles RE16
112351r Open Dobles RE16
20661r Open Dobles RE20
21241r Open Dobles RE20
111851r Open Dobles RE18
125011r Open Dobles RE18
111891r Open Dobles RE10
100231r Open Dobles RE10
101011r Open Dobles RE20
82451r Open Dobles RE20
107041r Open Dobles RE34
90971r Open Dobles RE34
111911r Open Dobles RE32
132391r Open Dobles RE32
115061r Open Dobles RE14
123761r Open Dobles RE14
115091r Open Dobles RE28
129061r Open Dobles RE28
128481r Open Dobles RE10
72841r Open Dobles RE10
128621r Open Dobles RE24
128631r Open Dobles RE24
120591r Open Dobles RE22
112841r Open Dobles RE22
134731r Open Dobles RE20
134721r Open Dobles RE20
129724t OpenRE50
53894t OpenRE48
53904t OpenRE46
67104t OpenRE44
54824t OpenRE42
134314t OpenRE40
131124t OpenRE38
130654t OpenRE36
130644t OpenRE34
130834t OpenRE32
125274t OpenRE30
120874t OpenRE28
123774t OpenRE26
134304t OpenRE24
45504t OpenRE22
130704t OpenRE20
129084t OpenRE18
109574t OpenRE20
P3274t OpenRE18
125424t OpenRE40
P3294t OpenRE38
P2274t OpenRE36
P3304t OpenRE34
P3284t OpenRE32
P1964t OpenRE30
134394t OpenRE28
P3314t OpenRE26
P3324t OpenRE24
P3334t OpenRE22
P3344t OpenRE20
137584t OpenRE18
P2314t OpenRE16
P2334t OpenRE30
P3364t OpenRE28
P3374t OpenRE26
P3384t OpenRE24
P2324t OpenRE22
P3394t OpenRE20
112422n OpenClub CTT L'Hospitalet20
60832n OpenClub CTT L'Hospitalet18
111852n OpenClub CTT L'Hospitalet20
127062n OpenClub CTT L'Hospitalet22
P3062n OpenClub CTT L'Hospitalet20
125422n OpenClub CTT L'Hospitalet22
49932n OpenClub CTT L'Hospitalet6
137942n OpenClub CTT L'Hospitalet18
04282n OpenClub CTT L'Hospitalet10
54822n OpenClub CTT L'Hospitalet16
116273r OpenClub CTT Badalona20
125013r OpenClub CTT Badalona20
88113r OpenClub CTT Badalona18
125003r OpenClub CTT Badalona20
129723r OpenClub CTT Badalona22
107043r OpenClub CTT Badalona20
125023r OpenClub CTT Badalona10
125273r OpenClub CTT Badalona18
90973r OpenClub CTT Badalona16
45503r OpenClub CTT Badalona14
P2323r OpenClub CTT Badalona20
129064t OpenClub Club Falcons30
123774t OpenClub Club Falcons28
130654t OpenClub Club Falcons26
115094t OpenClub Club Falcons24
130704t OpenClub Club Falcons22
132334t OpenClub Club Falcons20
129084t OpenClub Club Falcons18
54824t OpenClub Club Falcons16
134594t OpenClub Club Falcons22
P2954t OpenClub Club Falcons10
P3404t OpenClub Club Falcons18
P1354t OpenClub Club Falcons16
P3434t OpenClub Club Falcons14
134394t OpenClub Club Falcons1
115104t OpenClub Club Falcons30
107524t OpenClub Club Falcons28
122504t OpenClub Club Falcons26
129164t OpenClub Club Falcons24
122524t OpenClub Club Falcons22
123994t OpenClub Club Falcons20
128904t OpenClub Club Falcons18
70904t OpenClub Club Falcons16
62694t OpenClub Club Falcons30
65184t OpenClub Club Falcons28
122514t OpenClub Club Falcons26
112424t OpenClub Club Falcons24
111434t OpenClub Club Falcons22
74654t OpenClub Club Falcons20
101484t OpenClub Club Falcons18
60014t OpenClub Club Falcons16
34244t OpenClub Club Falcons14
73984t OpenClub Club Falcons12
105824t OpenClub Club Falcons10
101294t OpenClub Club Falcons8
125014t OpenClub Club Falcons6
102104t OpenClub Club Falcons4
78254t OpenClub Club Falcons2
48981r OpenClub CTT Ateneu 188220
116271r OpenClub CTT Ateneu 188220
71531r OpenClub CTT Ateneu 188222
125011r OpenClub CTT Ateneu 188220
20641r OpenClub CTT Ateneu 188210
125001r OpenClub CTT Ateneu 188220
137941r OpenClub CTT Ateneu 188218
125021r OpenClub CTT Ateneu 188216
128841r OpenClub CTT Ateneu 188222
04281r OpenClub CTT Ateneu 188210
107041r OpenClub CTT Ateneu 188218
90971r OpenClub CTT Ateneu 188216
110051r OpenClub CTT Ateneu 188214
110041r OpenClub CTT Ateneu 188220
73982n OpenClub CTT Els Amics Terrassa20
111892n OpenClub CTT Els Amics Terrassa24
42272n OpenClub CTT Els Amics Terrassa24
112422n OpenClub CTT Els Amics Terrassa10
01882n OpenClub CTT Els Amics Terrassa8
64042n OpenClub CTT Els Amics Terrassa18
128482n OpenClub CTT Els Amics Terrassa30
130652n OpenClub CTT Els Amics Terrassa28
123772n OpenClub CTT Els Amics Terrassa26
120842n OpenClub CTT Els Amics Terrassa24
120872n OpenClub CTT Els Amics Terrassa22
P3442n OpenClub CTT Els Amics Terrassa20
111852n OpenClub Lluïsos de Gràcia20
121712n OpenClub Lluïsos de Gràcia20
P3242n OpenClub Lluïsos de Gràcia18
124672n OpenClub Lluïsos de Gràcia16
131122n OpenClub Lluïsos de Gràcia14
135932n OpenClub Lluïsos de Gràcia12
P3452n OpenClub Lluïsos de Gràcia20
P3482n OpenClub Lluïsos de Gràcia18
P2072n OpenClub Lluïsos de Gràcia16
129725è OpenRE50
53905è OpenRE48
130645è OpenRE46
128625è OpenRE44
45505è OpenRE42
129155è OpenRE42
107045è OpenRE40
124155è OpenRE38
128635è OpenRE36
53895è OpenRE34
121725è OpenRE34
115095è OpenRE32
130655è OpenRE30
125275è OpenRE28
90975è OpenRE26
120595è OpenRE26
54825è OpenRE24
125555è OpenRE22
124915è OpenRE20
123775è OpenRE18
130705è OpenRE18
127585è OpenRE16
137585è OpenRE14
P1355è OpenRE10
131125è OpenRE10
137945è OpenRE40
83905è OpenRE38
P3465è OpenRE36
122505è OpenRE34
61655è OpenRE32
128375è OpenRE30
122525è OpenRE28
115105è OpenRE26
129165è OpenRE24
125795è OpenRE22
21245è OpenRE20
43635è OpenRE18
123995è OpenRE16
133155è OpenRE14
112835è OpenRE30
111895è OpenRE28
111855è OpenRE26
69615è OpenRE24
91555è OpenRE22
117085è OpenRE20
49935è OpenRE18
P3065è OpenRE16
115065è OpenRE14
113915è OpenRE12
55465è OpenRE40
122515è OpenRE38
105825è OpenRE36
62695è OpenRE34
65185è OpenRE32
112355è OpenRE30
74655è OpenRE28
87165è OpenRE26
102105è OpenRE24
100235è OpenRE22
34245è OpenRE20
60015è OpenRE18
73985è OpenRE16
111905è OpenRE14
20665è OpenRE12
122511r OpenClub TT Ateneu Poble Nou301-145
112421r OpenClub TT Ateneu Poble Nou28
60011r OpenClub TT Ateneu Poble Nou26
62221r OpenClub TT Ateneu Poble Nou24
34241r OpenClub TT Ateneu Poble Nou22
102101r OpenClub TT Ateneu Poble Nou20
65181r OpenClub TT Ateneu Poble Nou18
116271r OpenClub TT Ateneu Poble Nou16
50081r OpenClub TT Ateneu Poble Nou14
125011r OpenClub TT Ateneu Poble Nou12
111901r OpenClub TT Ateneu Poble Nou10
113881r OpenClub TT Ateneu Poble Nou20
111851r OpenClub TT Ateneu Poble Nou18
122521r OpenClub TT Ateneu Poble Nou32
46841r OpenClub TT Ateneu Poble Nou30
101971r OpenClub TT Ateneu Poble Nou28
125001r OpenClub TT Ateneu Poble Nou26
137941r OpenClub TT Ateneu Poble Nou24
49931r OpenClub TT Ateneu Poble Nou1
85591r OpenClub TT Ateneu Poble Nou20
125021r OpenClub TT Ateneu Poble Nou18
122501r OpenClub TT Ateneu Poble Nou16
129721r OpenClub TT Ateneu Poble Nou30
115091r OpenClub TT Ateneu Poble Nou28
130651r OpenClub TT Ateneu Poble Nou26
136571r OpenClub TT Ateneu Poble Nou24
54821r OpenClub TT Ateneu Poble Nou22
130701r OpenClub TT Ateneu Poble Nou20
45501r OpenClub TT Ateneu Poble Nou18
137271r OpenClub TT Ateneu Poble Nou20
108511r OpenClub AREP20
129061r OpenClub AREP32
128631r OpenClub AREP30
43631r OpenClub AREP10
124151r OpenClub AREP26
124181r OpenClub AREP24
129081r OpenClub AREP22
P2341r OpenClub AREP20
125271r OpenClub AREP18
P0051r OpenClub AREP16
P2351r OpenClub AREP20
128481r OpenClub CTT Sentmenat30
129061r OpenClub CTT Sentmenat28
130651r OpenClub CTT Sentmenat26
79321r OpenClub CTT Sentmenat24
75671r OpenClub CTT Sentmenat22
120871r OpenClub CTT Sentmenat20
130891r OpenClub CTT Sentmenat18
130691r OpenClub CTT Sentmenat16
129081r OpenClub CTT Sentmenat14
136821r OpenClub CTT Sentmenat30
133361r OpenClub CTT Sentmenat28
136811r OpenClub CTT Sentmenat26
136601r OpenClub CTT Sentmenat24
131531r OpenClub CTT Sentmenat22
133041r OpenClub CTT Sentmenat20
62691r OpenClub CTT Sentmenat20
112421r OpenClub CTT Sentmenat18
125421r OpenClub CTT Sentmenat34
79311r OpenClub CTT Sentmenat32
23991r OpenClub CTT Sentmenat16
108511r OpenClub CTT Sentmenat28
69611r OpenClub CTT Sentmenat12
125001r OpenClub CTT Sentmenat24
121511r OpenClub CTT Sentmenat22
130881r OpenClub CTT Sentmenat20
128485è OpenClub Club Falcons30
129065è OpenClub Club Falcons28
132325è OpenClub Club Falcons26
132335è OpenClub Club Falcons24
45505è OpenClub Club Falcons22
130655è OpenClub Club Falcons20
130705è OpenClub Club Falcons18
136215è OpenClub Club Falcons20
115105è OpenClub Club Falcons20
121245è OpenClub Club Falcons18
125005è OpenClub Club Falcons16
111925è OpenClub Club Falcons14
125025è OpenClub Club Falcons12
62995è OpenClub Club Falcons10
131525è OpenClub Club Falcons8
131805è OpenClub Club Falcons6
34925è OpenClub Club Falcons20
20765è OpenClub Club Falcons18
101485è OpenClub Club Falcons32
87165è OpenClub Club Falcons30
23995è OpenClub Club Falcons34
100235è OpenClub Club Falcons26
110745è OpenClub Club Falcons30
112425è OpenClub Club Falcons22
65185è OpenClub Club Falcons20
09885è OpenClub Club Falcons1
113915è OpenClub Club Falcons22
60015è OpenClub Club Falcons14
115065è OpenClub Club Falcons18
69615è OpenClub Club Falcons16
23965è OpenClub Club Falcons8
34245è OpenClub Club Falcons6
125425è OpenClub Club Falcons10
59565è OpenClub Club Falcons8
62223r OpenClub CTT L'Hospitalet32
116273r OpenClub CTT L'Hospitalet30
20763r OpenClub CTT L'Hospitalet16
42993r OpenClub CTT L'Hospitalet26
65183r OpenClub CTT L'Hospitalet24
39953r OpenClub CTT L'Hospitalet22
55463r OpenClub CTT L'Hospitalet20
125013r OpenClub CTT L'Hospitalet22
112423r OpenClub CTT L'Hospitalet16
49933r OpenClub CTT L'Hospitalet18
61653r OpenClub CTT L'Hospitalet30
125003r OpenClub CTT L'Hospitalet28
123993r OpenClub CTT L'Hospitalet26
90433r OpenClub CTT L'Hospitalet24
124153r OpenClub CTT L'Hospitalet44
115063r OpenClub CTT L'Hospitalet20
107043r OpenClub CTT L'Hospitalet40
130653r OpenClub CTT L'Hospitalet38
90973r OpenClub CTT L'Hospitalet36
125023r OpenClub CTT L'Hospitalet2
125273r OpenClub CTT L'Hospitalet32
100663r OpenClub CTT L'Hospitalet30
P1593r OpenClub CTT L'Hospitalet28
54823r OpenClub CTT L'Hospitalet26
124183r OpenClub CTT L'Hospitalet24
P1583r OpenClub CTT L'Hospitalet22
128843r OpenClub CTT L'Hospitalet20
P1353r OpenClub CTT L'Hospitalet20
112422n OpenClub TT Ateneu Poble Nou20
71532n OpenClub TT Ateneu Poble Nou30
102102n OpenClub TT Ateneu Poble Nou28
113882n OpenClub TT Ateneu Poble Nou26
34242n OpenClub TT Ateneu Poble Nou24
P3462n OpenClub TT Ateneu Poble Nou22
137942n OpenClub TT Ateneu Poble Nou20
126572n OpenClub TT Ateneu Poble Nou18
46842n OpenClub TT Ateneu Poble Nou16
125012n OpenClub TT Ateneu Poble Nou14
73072n OpenClub TT Ateneu Poble Nou56
122502n OpenClub TT Ateneu Poble Nou18
111872n OpenClub TT Ateneu Poble Nou16
128632n OpenClub TT Ateneu Poble Nou50
129722n OpenClub TT Ateneu Poble Nou48
115092n OpenClub TT Ateneu Poble Nou46
130802n OpenClub TT Ateneu Poble Nou44
134312n OpenClub TT Ateneu Poble Nou42
129062n OpenClub TT Ateneu Poble Nou40
130652n OpenClub TT Ateneu Poble Nou38
122522n OpenClub TT Ateneu Poble Nou1
45502n OpenClub TT Ateneu Poble Nou34
130702n OpenClub TT Ateneu Poble Nou32
137272n OpenClub TT Ateneu Poble Nou30
125272n OpenClub TT Ateneu Poble Nou28
122962n OpenClub TT Ateneu Poble Nou26
54822n OpenClub TT Ateneu Poble Nou24
134302n OpenClub TT Ateneu Poble Nou22
128622n OpenClub TT Ateneu Poble Nou20
136572n OpenClub TT Ateneu Poble Nou18
P3512n OpenClub TT Ateneu Poble Nou20
20764t OpenClub CTT Badalona20
122514t OpenClub CTT Badalona20
47334t OpenClub CTT Badalona18
56074t OpenClub CTT Badalona22
125014t OpenClub CTT Badalona20
112424t OpenClub CTT Badalona8
112834t OpenClub CTT Badalona16
112804t OpenClub CTT Badalona32
117084t OpenClub CTT Badalona12
125004t OpenClub CTT Badalona28
115064t OpenClub CTT Badalona26
108514t OpenClub CTT Badalona24
85594t OpenClub CTT Badalona22
125024t OpenClub CTT Badalona20
111874t OpenClub CTT Badalona18
130654t OpenClub CTT Badalona30
136574t OpenClub CTT Badalona28
116644t OpenClub CTT Badalona26
129104t OpenClub CTT Badalona24
124154t OpenClub CTT Badalona22
124184t OpenClub CTT Badalona20
54824t OpenClub CTT Badalona18
137524t OpenClub CTT Badalona16
134594t OpenClub CTT Badalona20
130656è OpenRE40
128636è OpenRE38
130646è OpenRE36
129726è OpenRE34
53896è OpenRE32
54826è OpenRE30
120596è OpenRE28
64616è OpenRE26
136216è OpenRE24
134306è OpenRE22
137106è OpenRE20
137586è OpenRE18
130706è OpenRE16
135936è OpenRE14
137536è OpenRE20
P3536è OpenRE18
134316è OpenRE40
128486è OpenRE38
129156è OpenRE36
125276è OpenRE34
123776è OpenRE32
137276è OpenRE30
128626è OpenRE28
131126è OpenRE26
129496è OpenRE24
P2946è OpenRE22
P3506è OpenRE20
137526è OpenRE18
129086è OpenRE16
45506è OpenRE14
133866è OpenRE20
127066è OpenRE40
83906è OpenRE38
125006è OpenRE36
128376è OpenRE34
108516è OpenRE32
81506è OpenRE30
125026è OpenRE28
128906è OpenRE26
115096è OpenRE24
122526è OpenRE22
125796è OpenRE20
111876è OpenRE18
61656è OpenRE16
115106è OpenRE14
62996è OpenRE12
133156è OpenRE10
129066è OpenRE8
107046è OpenRE40
53906è OpenRE4
59866è OpenRE2
125606è OpenRE1
115066è OpenRE20
90746è OpenRE18
137946è OpenRE16
20666è OpenRE14
54276è OpenRE12
129166è OpenRE10
49936è OpenRE8
85596è OpenRE6
21246è OpenRE4
58846è OpenRE2
62696è OpenRE40
74656è OpenRE38
87166è OpenRE36
101486è OpenRE34
105826è OpenRE32
100236è OpenRE30
110746è OpenRE28
73986è OpenRE26
34246è OpenRE24
60016è OpenRE22
65186è OpenRE20
49346è OpenRE18
125016è OpenRE16
69616è OpenRE14
102106è OpenRE12
101013r OpenClub Lluïsos de Gràcia26
71533r OpenClub Lluïsos de Gràcia22
125013r OpenClub Lluïsos de Gràcia20
60833r OpenClub Lluïsos de Gràcia14
108513r OpenClub Lluïsos de Gràcia18
129723r OpenClub Lluïsos de Gràcia30
121713r OpenClub Lluïsos de Gràcia28
124153r OpenClub Lluïsos de Gràcia26
54823r OpenClub Lluïsos de Gràcia24
128633r OpenClub Lluïsos de Gràcia22
125273r OpenClub Lluïsos de Gràcia20
90973r OpenClub Lluïsos de Gràcia18
137273r OpenClub Lluïsos de Gràcia16
45503r OpenClub Lluïsos de Gràcia14
131123r OpenClub Lluïsos de Gràcia12
124673r OpenClub Lluïsos de Gràcia30
124183r OpenClub Lluïsos de Gràcia28
116643r OpenClub Lluïsos de Gràcia26
135933r OpenClub Lluïsos de Gràcia24
P0623r OpenClub Lluïsos de Gràcia22
P3593r OpenClub Lluïsos de Gràcia20
P3603r OpenClub Lluïsos de Gràcia18
129493r OpenClub Lluïsos de Gràcia16
P3453r OpenClub Lluïsos de Gràcia20
130656è OpenClub Club Falcons30
P3526è OpenClub Club Falcons28
130706è OpenClub Club Falcons26
129086è OpenClub Club Falcons24
136216è OpenClub Club Falcons22
132336è OpenClub Club Falcons20
122526è OpenClub Club Falcons20
115106è OpenClub Club Falcons18
107526è OpenClub Club Falcons16
129066è OpenClub Club Falcons14
130886è OpenClub Club Falcons12
128486è OpenClub Club Falcons10
115096è OpenClub Club Falcons8
67106è OpenClub Club Falcons6
62696è OpenClub Club Falcons30
112426è OpenClub Club Falcons28
73986è OpenClub Club Falcons26
110746è OpenClub Club Falcons38
105826è OpenClub Club Falcons22
115066è OpenClub Club Falcons34
122516è OpenClub Club Falcons18
100236è OpenClub Club Falcons16
23996è OpenClub Club Falcons28
06326è OpenClub Club Falcons26
111906è OpenClub Club Falcons24
69616è OpenClub Club Falcons22
60016è OpenClub Club Falcons6
111896è OpenClub Club Falcons18
112422n OpenClub CTT Cardedeu20
47332n OpenClub CTT Cardedeu18
13642n OpenClub CTT Cardedeu22
126572n OpenClub CTT Cardedeu20
108512n OpenClub CTT Cardedeu18
34242n OpenClub CTT Cardedeu6
56602n OpenClub CTT Cardedeu14
56072n OpenClub CTT Cardedeu4
80702n OpenClub CTT Cardedeu10
137972n OpenClub CTT Cardedeu8
121512n OpenClub CTT Cardedeu8
125022n OpenClub CTT Cardedeu10
125002n OpenClub CTT Cardedeu8
62992n OpenClub CTT Cardedeu30
122962n OpenClub CTT Cardedeu28
126582n OpenClub CTT Cardedeu26
P3712n OpenClub CTT Cardedeu24
P3572n OpenClub CTT Cardedeu22
P3722n OpenClub CTT Cardedeu20
P3632n OpenClub CTT Cardedeu18
P3552n OpenClub CTT Cardedeu20
P3642n OpenClub CTT Cardedeu18
136812n OpenClub CTT Cardedeu16
137962n OpenClub CTT Cardedeu14
P3652n OpenClub CTT Cardedeu12
74653r OpenClub CTT Els Amics Terrassa30
62693r OpenClub CTT Els Amics Terrassa28
110743r OpenClub CTT Els Amics Terrassa28
60013r OpenClub CTT Els Amics Terrassa26
50083r OpenClub CTT Els Amics Terrassa24
105823r OpenClub CTT Els Amics Terrassa22
73983r OpenClub CTT Els Amics Terrassa20
115063r OpenClub CTT Els Amics Terrassa18
113913r OpenClub CTT Els Amics Terrassa16
125013r OpenClub CTT Els Amics Terrassa14
P3563r OpenClub CTT Els Amics Terrassa36
P3673r OpenClub CTT Els Amics Terrassa18
111923r OpenClub CTT Els Amics Terrassa16
128903r OpenClub CTT Els Amics Terrassa30
130653r OpenClub CTT Els Amics Terrassa28
58843r OpenClub CTT Els Amics Terrassa10
54823r OpenClub CTT Els Amics Terrassa24
62993r OpenClub CTT Els Amics Terrassa22
133423r OpenClub CTT Els Amics Terrassa20
P3543r OpenClub CTT Els Amics Terrassa18
129083r OpenClub CTT Els Amics Terrassa16
137583r OpenClub CTT Els Amics Terrassa14
131523r OpenClub CTT Els Amics Terrassa12
112832n OpenClub CTT Ateneu 188220
71532n OpenClub CTT Ateneu 188218
117082n OpenClub CTT Ateneu 188216
61652n OpenClub CTT Ateneu 188230
108512n OpenClub CTT Ateneu 188228
131112n OpenClub CTT Ateneu 188226
P0962n OpenClub CTT Ateneu 188224
123992n OpenClub CTT Ateneu 188222
04282n OpenClub CTT Ateneu 188220
128632n OpenClub CTT Ateneu 188240
134312n OpenClub CTT Ateneu 188238
116642n OpenClub CTT Ateneu 188236
53892n OpenClub CTT Ateneu 188234
107042n OpenClub CTT Ateneu 188232
128842n OpenClub CTT Ateneu 188230
100662n OpenClub CTT Ateneu 188228
53902n OpenClub CTT Ateneu 188226
128622n OpenClub CTT Ateneu 188224
P2942n OpenClub CTT Ateneu 188222
110052n OpenClub CTT Ateneu 188220
90972n OpenClub CTT Ateneu 188218
110042n OpenClub CTT Ateneu 188216
P3693r OpenClub TT Ateneu Poble Nou30
62693r OpenClub TT Ateneu Poble Nou28
P3683r OpenClub TT Ateneu Poble Nou26
65183r OpenClub TT Ateneu Poble Nou24
116273r OpenClub TT Ateneu Poble Nou22
91553r OpenClub TT Ateneu Poble Nou24
102103r OpenClub TT Ateneu Poble Nou22
137943r OpenClub TT Ateneu Poble Nou38
60013r OpenClub TT Ateneu Poble Nou14
125013r OpenClub TT Ateneu Poble Nou18
113883r OpenClub TT Ateneu Poble Nou16
66143r OpenClub TT Ateneu Poble Nou30
112423r OpenClub TT Ateneu Poble Nou6
122503r OpenClub TT Ateneu Poble Nou26
122523r OpenClub TT Ateneu Poble Nou24
125003r OpenClub TT Ateneu Poble Nou22
46843r OpenClub TT Ateneu Poble Nou20
125023r OpenClub TT Ateneu Poble Nou18
111873r OpenClub TT Ateneu Poble Nou16
115093r OpenClub TT Ateneu Poble Nou14
129723r OpenClub TT Ateneu Poble Nou30
130643r OpenClub TT Ateneu Poble Nou28
54823r OpenClub TT Ateneu Poble Nou26
130703r OpenClub TT Ateneu Poble Nou24
125273r OpenClub TT Ateneu Poble Nou22
136573r OpenClub TT Ateneu Poble Nou20
124183r OpenClub TT Ateneu Poble Nou18
P3703r OpenClub TT Ateneu Poble Nou20
130652n OpenClub CTT Sentmenat30
79322n OpenClub CTT Sentmenat28
46852n OpenClub CTT Sentmenat26
75672n OpenClub CTT Sentmenat24
130692n OpenClub CTT Sentmenat22
129082n OpenClub CTT Sentmenat20
130662n OpenClub CTT Sentmenat18
133362n OpenClub CTT Sentmenat20
136602n OpenClub CTT Sentmenat18
133042n OpenClub CTT Sentmenat16
08842n OpenClub CTT Sentmenat20
23992n OpenClub CTT Sentmenat22
50292n OpenClub CTT Sentmenat20
06322n OpenClub CTT Sentmenat18
105822n OpenClub CTT Sentmenat14
129062n OpenClub CTT Sentmenat20
79312n OpenClub CTT Sentmenat18
138162n OpenClub CTT Sentmenat16
70902n OpenClub CTT Sentmenat14
128482n OpenClub CTT Sentmenat12
84122n OpenClub CTT Sentmenat10
129832n OpenClub CTT Sentmenat8
112424t OpenClub CTT L'Hospitalet20
102104t OpenClub CTT L'Hospitalet22
P3064t OpenClub CTT L'Hospitalet28
62694t OpenClub CTT L'Hospitalet14
137944t OpenClub CTT L'Hospitalet24
P3674t OpenClub CTT L'Hospitalet22
111904t OpenClub CTT L'Hospitalet12
23994t OpenClub CTT L'Hospitalet10
54274t OpenClub CTT L'Hospitalet8
125024t OpenClub CTT L'Hospitalet14
125004t OpenClub CTT L'Hospitalet12
129062n OpenClub AREP52
128632n OpenClub AREP50
43632n OpenClub AREP16
133422n OpenClub AREP46
116642n OpenClub AREP44
130702n OpenClub AREP42
124182n OpenClub AREP40
137272n OpenClub AREP38
54822n OpenClub AREP36
130652n OpenClub AREP34
136572n OpenClub AREP32
134732n OpenClub AREP30
129082n OpenClub AREP28
134722n OpenClub AREP26
P3702n OpenClub AREP24
81862n OpenClub AREP22
138352n OpenClub AREP20
P2122n OpenClub AREP18
P0052n OpenClub AREP16
132357è OpenRE30
128377è OpenRE28
70907è OpenRE26
127067è OpenRE24
21247è OpenRE22
129157è OpenRE20
133157è OpenRE18
137977è OpenRE16
59867è OpenRE14
129167è OpenRE12
43637è OpenRE10
58847è OpenRE8
129727è OpenRE50
62997è OpenRE48
53907è OpenRE46
P3527è OpenRE44
67107è OpenRE42
120597è OpenRE40
64617è OpenRE38
124157è OpenRE36
P3507è OpenRE34
45507è OpenRE32
136217è OpenRE30
P0227è OpenRE28
131237è OpenRE26
P3487è OpenRE24
131127è OpenRE22
P3537è OpenRE20
129497è OpenRE18
137967è OpenRE20
P2357è OpenRE18
105827è OpenRE30
60837è OpenRE28
74657è OpenRE26
P2177è OpenRE24
34247è OpenRE22
129557è OpenRE20
06327è OpenRE18
100237è OpenRE16
49937è OpenRE16
137947è OpenRE14
111891r Grand-Slam701-128
110741r Grand-Slam661-144
125011r Grand-Slam62
91551r Grand-Slam58
20661r Grand-Slam55
115101r Grand-Slam701-215
122521r Grand-Slam661-178
125001r Grand-Slam621-369
115061r Grand-Slam58
83901r Grand-Slam55
111871r Grand-Slam52
61651r Grand-Slam49
108511r Grand-Slam46
134311r Grand-Slam701-208
128481r Grand-Slam661-273
128631r Grand-Slam621-274
107041r Grand-Slam581-377
115091r Grand-Slam551-278
130701r Grand-Slam52
130641r Grand-Slam49
90971r Grand-Slam46
125271r Grand-Slam44
129061r Grand-Slam44
54821r Grand-Slam40
130651r Grand-Slam40
87161r Master 5*70
62691r Master 5*66
60011r Master 5*62
65181r Master 5*58
112421r Master 5*55
101481r Master 5*52

Tags: ,

No comments yet.

Leave a Reply