Rànquing Final Temporada 2018/19

Rànquing final de temporada 2018/19

P.I. = Punts Inicials P.A. = Punts acumulats temporada
C.C. = Punts restats per Canvi de Categoría
T = Total P = Participacions

Llistat de Participacions als Opens de PPxTT

Per obtenir un llistat amb les puntuacions obtingudes en totes les paticipacions als Opens de PPxTT, heu de escruire a la casella on posa Search el vostre número de Dorsal.
A la columna PUJA figura si en aquell Open o data, va haver un canvi de categoría y a la columna CC els punts compensats per aquest canvi, que com ja sabeu, al canviar de categoría es queda amb un 25% dels punts obtinguts incloent-hi els del mateix Open on puja.
Podeu veure el sistema de puntuació vigent en aquest enllaç –> Sistema puntuació vigent

DORSALTorneigPUNTSPUJACC
129061r OpenRE50
121721r OpenRE48
130831r OpenRE46
130641r OpenRE44
P3041r OpenRE42
P3051r OpenRE40
90971r OpenRE38
P2261r OpenRE36
65081r OpenRE34
120591r OpenRE32
64611r OpenRE30
129081r OpenRE28
128901r OpenRE26
123771r OpenRE24
119181r OpenRE22
120711r OpenRE20
103851r OpenRE18
62401r OpenRE16
130701r OpenRE20
P1741r OpenRE18
124691r OpenRE40
130721r OpenRE38
90431r OpenRE36
125001r OpenRE34
83901r OpenRE32
130821r OpenRE30
111871r OpenRE28
115101r OpenRE26
21241r OpenRE24
125791r OpenRE22
43631r OpenRE20
107041r OpenRE50
85591r OpenRE16
72841r OpenRE14
128481r OpenRE12
122501r OpenRE10
70901r OpenRE8
P1781r OpenRE6
45201r OpenRE30
45441r OpenRE28
17541r OpenRE26
90741r OpenRE24
111851r OpenRE22
59001r OpenRE20
49931r OpenRE18
125011r OpenRE16
113911r OpenRE14
61651r OpenRE12
125021r OpenRE40
75811r OpenRE8
55461r OpenRE42
101481r OpenRE40
87161r OpenRE38
65181r OpenRE36
24321r OpenRE34
74651r OpenRE32
50081r OpenRE30
112421r OpenRE28
23991r OpenRE26
91211r OpenRE2
23961r OpenRE22
60011r OpenRE20
76801r OpenRE18
34751r OpenRE16
102101r OpenRE14
69611r OpenRE12
34241r OpenRE10
122511r OpenRE8
20661r OpenRE6
62691r OpenClub CTT L'Hospitalet20
42991r OpenClub CTT L'Hospitalet18
65181r OpenClub CTT L'Hospitalet16
34241r OpenClub CTT L'Hospitalet14
102101r OpenClub CTT L'Hospitalet30
111851r OpenClub CTT L'Hospitalet28
88111r OpenClub CTT L'Hospitalet26
45441r OpenClub CTT L'Hospitalet24
91551r OpenClub CTT L'Hospitalet22
54271r OpenClub CTT L'Hospitalet20
101011r OpenClub CTT L'Hospitalet20
60271r OpenClub CTT L'Hospitalet18
72841r OpenClub CTT L'Hospitalet16
125021r OpenClub CTT L'Hospitalet14
107041r OpenClub CTT L'Hospitalet30
129061r OpenClub CTT L'Hospitalet28
127151r OpenClub CTT L'Hospitalet26
45501r OpenClub CTT L'Hospitalet24
P3061r OpenClub CTT L'Hospitalet22
125271r OpenClub CTT L'Hospitalet20
90971r OpenClub CTT L'Hospitalet18
128481r OpenClub Club Falcons30
115091r OpenClub Club Falcons28
132431r OpenClub Club Falcons26
129061r OpenClub Club Falcons24
121681r OpenClub Club Falcons22
120871r OpenClub Club Falcons20
129081r OpenClub Club Falcons18
P3111r OpenClub Club Falcons20
P3121r OpenClub Club Falcons18
113881r OpenClub Club Falcons30
115061r OpenClub Club Falcons28
115101r OpenClub Club Falcons26
125001r OpenClub Club Falcons24
125021r OpenClub Club Falcons22
70901r OpenClub Club Falcons20
47331r OpenClub Club Falcons30
87161r OpenClub Club Falcons28
73981r OpenClub Club Falcons26
34241r OpenClub Club Falcons24
101481r OpenClub Club Falcons22
112831r OpenClub Club Falcons32
60011r OpenClub Club Falcons18
56071r OpenClub Club Falcons28
71531r OpenClub Club Falcons26
117081r OpenClub Club Falcons24
75811r OpenClub Club Falcons22
69611r OpenClub Club Falcons20
64641r OpenClub CTT Badalona20
64651r OpenClub CTT Badalona18
116271r OpenClub CTT Badalona16
112831r OpenClub CTT Badalona22
117081r OpenClub CTT Badalona20
76801r OpenClub CTT Badalona18
115061r OpenClub CTT Badalona24
68201r OpenClub CTT Badalona6
108511r OpenClub CTT Badalona20
125001r OpenClub CTT Badalona18
125011r OpenClub CTT Badalona8
129721r OpenClub CTT Badalona30
107041r OpenClub CTT Badalona28
130641r OpenClub CTT Badalona26
127151r OpenClub CTT Badalona24
132831r OpenClub CTT Badalona22
124911r OpenClub CTT Badalona20
90971r OpenClub CTT Badalona18
120591r OpenClub CTT Badalona16
112841r OpenClub CTT Badalona14
P2971r OpenClub CTT Badalona20
P3131r OpenClub CTT Badalona18
P3062n OpenRE50
115092n OpenRE48
100662n OpenRE46
129062n OpenRE44
P3042n OpenRE42
128482n OpenRE40
121682n OpenRE38
45502n OpenRE36
107042n OpenRE34
128632n OpenRE32
64612n OpenRE30
P2192n OpenRE28
128622n OpenRE26
129082n OpenRE24
P3082n OpenRE22
123772n OpenRE20
131892n OpenRE18
131122n OpenRE16
130702n OpenRE14
120712n OpenRE12
P1352n OpenRE20
115102n OpenRE40
125002n OpenRE38
90432n OpenRE36
111872n OpenRE34
83902n OpenRE32
127062n OpenRE30
21242n OpenRE28
43632n OpenRE26
125022n OpenRE24
58842n OpenRE22
85592n OpenRE20
123992n OpenRE18
90822n OpenRE16
70902n OpenRE14
04282n OpenRE12
P3142n OpenRE10
P3102n OpenRE8
71532n OpenRE20
125012n OpenRE18
60272n OpenRE16
17542n OpenRE14
129552n OpenRE12
111852n OpenRE10
61652n OpenRE8
121672n OpenRE6
45202n OpenRE4
54272n OpenRE2
129192n OpenRE1
55462n OpenRE40
101482n OpenRE38
122512n OpenRE36
87162n OpenRE34
60152n OpenRE32
74652n OpenRE30
62692n OpenRE28
102102n OpenRE26
50082n OpenRE24
49342n OpenRE22
34752n OpenRE20
60012n OpenRE18
65182n OpenRE16
34242n OpenRE14
20662n OpenRE12
76802n OpenRE10
69612n OpenRE8
P2382n OpenRE6

Tags: ,

No comments yet.

Leave a Reply