Informació general de la competició

Logo ppxtt

Pingpongpertothom

 

Temporada 2023-2024

Informació general de la competició

Per jugar la competició de PPxTT no cal estar federat, però és necessari disposar de dorsal o número personal. Aquest número es sol·licita per correu electrònic a l’apartat:  dorsal.

Les competicions són de modalitat “Open”, és a dir comencen i acaben el mateix dia, i són d’una sessió: matí o tarda.

La inscripció s’ha de fer prèviament mitjançant la web i el pagament es fa el mateix dia de la competició al lloc mateix on es fa l’Open o fent servir les opcions que a la informació del torneig cada club disposi.


1. Definició de nivells de PPXTT

Es diferencien 3 àmbits, que es defineixen pel seu objectiu:

  1. Popular: jugadors que juguen puntualment
  2. Amateur: jugadors no federats que els agrada jugar regularment
  3. Pro (Professional): jugadors que juguen i entrenen regularment i tenen un nivell esportiu reconegut a nivell federat

Característiques de cada àmbit:

Popular:

  • Periodicitat: puntual
  • Edats: per a totes les edats
  • Nivell: bàsic
  • Objectiu: donar a conèixer el programa a noves persones

Amateur:

  • Edats: per a totes les edats (la major part són adults)
  • Nivell: de diferents nivells. Hi ha una diferenciació per nivell esportiu:
   • 1*, 2*, 2+*, 3*, 4* i 5*
   • Sistema de pujada i baixada d’estrelles (Grand Slam)
  • Objectiu: jugar i conèixer altres persones del mateix nivell, amb l’al·licient de progressar i pujar de nivell

Federat:

La FCTT ofereix competició federada de diferents nivells per a totes les edats.

En el Programa PPXTT, s’ha creat la categoria Pro, on poden participar:

  • aquells que han jugat federat i han tingut un nivell reconegut
  • els que pugen de 5*
  • els federats que juguen mínim a una categoria de preferent o superior (també es tindrà en compte el nivell de veterans si s’escau)
  • Per pujar a aquesta categoria no es fa per Grand Slam, es puja quan un jugador acredita ambdós supòsits:
  • Haver guanyat a 5 jugadors pro diferents inclosos en el rànquing del programa PPXTT
  • Jugar regularment en lliga preferent o superior

Per saber el nivell propi es pot participar en l’apartat: Vols saber el teu nivell? o bé participant en qualsevol Open (i el responsable t’assignarà un nivell). Normalment es comença pels d’1*, 2* ó 2+*.

Un esportista pot inscriure’s en el seu nivell o en el immediatament superior (mai en categoria inferior o 2 categories per sobre).
L’organitzador intentarà satisfer la petició de jugar en una categoria immediatament superior, però si cal quadrar la competició, aquest jugarà a la seva. Tindran prioritat els jugadors/es que pertanyin a la seva categoria.
L’esportista ha de saber que si s’apunta en el nivell superior, obtindrà els punts que li corresponguin sense cap ponderació.


2. Rànquing de PPXTT

Per cada competició es donen uns punts pel rànquing personal. Cada categoria d’estrelles té la seva pròpia classificació de rànquing.

Els punts de rànquing depenen de la posició obtinguda i del nombre de participants de la mateixa categoria.

El rànquing serveix per classificar-se pel Grand Slam.


3. Pujades d’estrella

Per pujar d’1* a 2*, es tindrà en compte si hi ha resultats destacats en els opens jugats.

Per la resta:

  • per pujar de 2** a 2+** cal fer-ho jugant un Slam+
  • per pujar de 2+** a 3***, de 3*** a 4****, etc, cal jugar el Grand Slam.

L’Slam+ i el Grand Slam el poden jugar els millors del rànquing de cada estrella.

Els contingents pels diferents Slam+ i Grand Slam es comuniquen prèviament abans de cadascun.

Per jugar l’Slam+ i Grand Slam cal tenir la llicència específica de PPXTT. Aquesta s’haurà d’haver  tramitat com a mínim dues setmanes abans de la publicació del rànquing que determina la participació pet l’Slam+ i Grand Slam.


4. Baixades d’estrella

 Els jugadors/es que no hagin jugat un mínim de 2 Opens durant tota la temporada (de l’1 setembre fins al 12 de juny), baixaran una categoria d’estrelles.

Un jugador/a que no juga durant dues temporades seguides, surt de les llistes de rànquing

Els 2 primers Grands Slams, serveixen per pujar de categoria. El tercer Grand Slam és de promoció, on els millors del rànquing de cada categoria, jugaran amb els pitjors del RATING de la categoria superior, i els millors classificats pujaran o mantindran la categoria.

  • RATING: és una puntuació on es té en compte:
   • Els punts acumulats
   • El nombre de tornejos jugats

Es a dir, un jugador/a que juga molt però que sempre queda en les darreres posicions, estarà en les darreres posicions del RATING.

El Rating s’utilitza per ordenar els caps de sèrie en els Garnds Slams i per establir els esportistes que han de jugar el Grand Slam de Promoció per no baixar, en el que seria el tercer Grand Slam de la temporada. Si un jugador ha de jugar per la Promoció quedarà exclòs de poder jugar per pujar de estrelles.

Un jugador només podrà baixar una categoria de la categoria que assoleixi (és a dir si he arribat a 4*, puc baixar a 3*, però mai a 2+*)

El RATING, només es publicarà 3 vegades a la temporada, en la mateixa data que el rànquing vàlid per jugar cada Grand Slam

Un jugador que baixa d’estrella, se li aplicarà un 125% del percentatge  de punts en la nova categoria


5. Carnet de lleure de PPXTT (llicència de PPXTT)

Per llei, totes les persones que practiquen un esport organitzat per una entitat pública o privada, cal que tinguin la cobertura mínima de la mutualitat i de responsabilitat civil. (teniu el decret al final )

En les 3 primeres participacions en qualsevol Open, no cal fer-se soci de PPxTT. A partir de la quarta, per seguir jugant, cal fer-se el carnet de lleure de PPxTT (sempre i quan l’esportista no tingui llicència federada, en aquest cas, com que ja té la mutualitat esportiva, pot seguir jugant, però haurà de pagar el preu sense descompte)

Amb el carnet de PPXTT, et fas soci del programa, costa 26,00€ i val per tota la temporada (de setembre a juliol).

A partir del 1 de febrer es podrà fer el carnet a meitat de temporada (17,00€)

El carnet inclou:

  • Descompte de 3€ en cada torneig de PPXTT
  • Inclou assegurança de la Mutualitat General Esportiva*
  • Tenir preu amb descompte en l’entrada puntual a Reina Elisenda
  • Gratuïtat d’inscripció en la cinquena participació en un mateix Open
  • Opció de Jugar el Grand Slam
  • Sortir al rànquing de PPXTT**

* En cas de lesió esportiva, si l’esportista no disposa del carnet de la temporada en curs, l’organització de l’Open corresponent (FCTT o club) no es responsabilitza de les conseqüències de la lesió.

** Els nous participants en PPXTT se’ls comptabilitzarà els punts del rànquing en els dos primers Opens encara que no tinguin el carnet. A partir del tercer Open, si volen seguir apareixent en el rànquing, caldrà que tramitin el carnet.

El carnet no té un format físic (però qui vulgui, és possible imprimir-lo).

Aquelles persones que estan vinculades a un club poden, o bé demanar al delegat del club que li tramiti (a partir de l’1 de setembre) o bé fer-ho directament en el mateix moment de l’Open.


6. Preus dels Opens

Opens:

  • tarifa normal: 9,50€
  • tarifa reduïda: 6,50€, esportistes amb carnet de PPXTT i adaptat
  • tarifa súper reduïda: 4,5€ adaptat amb carnet de PPXTT

Grand Slam:

  • 7,5€ (tothom)

7. Tipus d’Open


 Open RE

Lloc: Complex Esportiu Municipal de Reina Elisenda

Dia: diumenges matí (veure dates en el calendari)

Horari:

  • 8:00: s’obre la instal·lació
  • fins 8:45: confirmació participació i pagament
  • 9:15: inici competició
  • 13:00: hora aproximada de finalització

Taules: 20

Participants: 80

Categories: especificades a cada Open

Participació:

  • Lliure
  • Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superior

Sistema de competició:

  • Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 20, 15 ó 10 jugadors/es
  • 1a fase: 2, 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
  • 2a fase: 5 grups de 3 ó 4 jugadors/es
   • els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
   • En cas de 10 participants els dos primers de cada grup fan un nou grup de 4, els tercers i quarts un altra i els cinquens juguen entre ells
  • Tots els partits en els grups de 4 ó 5 són al millor de 3 jocs. Els grups de 3 són al millor de 5.
  • Al final tothom té una classificació de l’1 al 20 (de l’1 al 15 ó de l’1 al 10)
  • La confecció dels grups es fa per rànquing
  • Tothom juga un mínim de 5/6 partits
  • És puntuable pel rànquing

Premis: no hi ha premis


 Slam+ i Grand-Slam

Els millors de cada categoria juguen una competició entre ells, al millor de cinc jocs.

Serveix per pujar de categoria d’estrelles:

  • Slam+: per pujar de 2** a 2+** cal fer-ho jugant un Slam+
  • Grand Slam: per pujar de 2+** a 3***, de 3*** a 4****, etc,

Lloc: Complex Esportiu Municipal de Reina Elisenda

Dia: diumenges matí (veure dates en el calendari)

Horari:

  • 8:00: s’obre la instal·lació
  • fins 8:45: confirmació participació i pagament
  • 9:15: inici competició
  • 13:00: hora aproximada de finalització

Taules: 8-10

Participants: especificats a cada Grand Slam

Participació:

  • Es poden inscriure els millors de cada categoria. Han d’estar dels millors del rànquing de la seva categoria (es concretarà més endavant)
  • Només els que tinguin llicència
  • Només es pot inscriure a la teva categoria

Sistema de competició:

  • Al millor de 5 jocs
  • 1a fase: grups de 4
  • 2a fase: eliminatòries
   • 1rs i 2ns juguen pel títol
   • 3rs i 4rts juguen per consolació
  • És puntuable pel rànquing

Premis: Hi haurà premis en trofeus


Openclub

Lloc: als locals dels clubs que s’ofereixin

Horari: especificat a cada openclub

Taules: depèn de cada local

Participants: depèn de cada club

Participació:

  • Lliure
  • Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superior

Sistema de competició: igual que l’Open RE

  • Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 20, 15 ó 10 jugadors/es
  • 1a fase: 2, 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
  • 2a fase: 5 grups de 3 ó 4 jugadors/es
   • els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
   • En cas de 10 participants els dos primers de cada grup fan un nou grup de 4, els tercers i quarts un altra i els cinquens juguen entre ells
  • Tots els partits en els grups de 4 ó 5 són al millor de 3 jocs. Els grups de 3 són al millor de 5.
  • Al final tothom té una classificació de l’1 al 20 (de l’1 al 15 ó de l’1 al 10)
  • La confecció dels grups es fa per rànquing
  • Tothom juga un mínim de 5/6 partits
  • És puntuable pel rànquing

Premis: depèn de cada organitzador


Open Dobles

Lloc: Complex Esportiu Municipal de Reina Elisenda

Dia: diumenges matí (veure dates en el calendari)

Horari:

  • 8:00: s’obre la instal·lació
  • fins 8:45: confirmació participació i pagament
  • 9:15: inici competició
  • 13:00: hora aproximada de finalització

Taules: 20

Participants: 64 parelles

Categories: per estrelles

Participació:

  • Lliure
  • En cas de parella amb diferent nivell d’estrelles, la categoria serà la de més estrelles

Sistema de competició:

  • Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 20, 15 ó 10 jugadors/es
  • 1a fase: 2, 3 ó 4 grups de 4 parelles
  • 2a fase: 4 grups de 3 ó 4 parelles
   • els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
   • En cas de 10 participants els dos primers de cada grup fan un nou grup de 4, els tercers i quarts un altra i els cinquens juguen entre ells
  • Tots els partits en els grups de 4 ó 5 són al millor de 3 jocs. Els grups de 3 són al millor de 5.
  • Al final tothom té una classificació de l’1 al 20 (de l’1 al 15 ó de l’1 al 10)
  • La confecció dels grups es fa per rànquing
  • Tothom juga un mínim de 5/6 partits
  • És puntuable pel rànquing

Premis: Copa pels primers classificats


8. Normativa de no presentats

La comunicació oficial s’estableix que és la dels comentaris en el post de l’Open corresponent al web i cal fer-la abans de 12 hores abans de començar la competició perquè no hi hagi cap afectació a l’esportista.

En cas que la comunicació no es faci amb més de 12 hores de l’inici de la competició s’adoptaran les següents mesures depenent de la situació:

Situació 1: Baixes no comunicades

Les persones que no es presentin a un Open i no hagin avisat:

  • Hauran de pagar l’import de la inscripció a l’organització d’aquell open (Bizum)
  • Estaran bloquejats les dues setmanes següents i no podran inscriure’s a cap open.

S’entén baixa no comunicada, quan no s’ha fet en un mínim de 30’ abans de l’horari d’inici de la competició.

En cas que la situació es reprodueixi un segon cop, quedaran bloquejats per la resta de temporada.

Situació 2: Baixa comunicada a l’últim moment

Sigui quina sigui la raó, si la notificació es fa entre les 12 hores i 30’ abans de l’inici de la competició, s’aplicarà la següent mesura:

  • Hauran de pagar l’import de la inscripció a l’organització d’aquell open (Bizum)

Els clubs, quan passin els resultats, hauran de notificar-nos les incidències de les baixes que hi hagin.


9. Cal saber

 Per escalfar, cada esportista cal que porti la seva pilota.
Per la competició l’organització posarà les pilotes:

  • Per les categories d’1*, 2* i 2+*: pilotes d’entrenament ó 1*
  • Per les categories 3*, 4*, 5* i Pro, pilotes de 3***

Pes escalfar es poden posar 4 persones per taula (creuades)
El responsable de l’organització farà les funcions de jutge àrbitre en cas necessari.

6 thoughts on “Informació general de la competició”

 1. Hola bon dia.
  Tinc un nen de 9 anys es Benjamí que juga promesas i altres competicions. Pot participar en aquest torneig , poden participar nens ? i en quina categoría es podria inscriure,? GRACIES

 2. Josep Llopart

  Hola Nativitat, està obert a tothom, l’únic que la gran majoria de participants són adults.
  El que marca la categoria és el nivell de joc.
  Per aquesta edat la RTB organitza el circuit promeses que entenc que seria més adient.
  El circuit promeses comença a l’octubre.

 3. Bon día, tinc carnet de minusvalía física de la Generalitat de grau 70%
  Emb correspon la tarifa súper reducida de 4,50 € ????
  Gracies.

Comentar

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest web utilitza Akismet per a reduïr spam. Learn how your comment data is processed.